Uto, Jun 28, 2022
EU
  • Donec tellus enim, fermentum et sollicitudin
  • Donec tellus enim, fermentum et sollicitudin
  • Donec tellus enim, fermentum et sollicitudin
  • Donec tellus enim, fermentum et sollicitudin
  • Autoput A1
  • Grad Skradin
  • Nacionalni park "Krka"
  • Lokacija

Infrastruktura

Postojeća infrastruktura: prometnice, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrba, elektroopskrba, plinoopskrba, telekomunikacijska distribucija, pošta

 

Lokacija

Zona mješovite namjene nalazi se na zaravni prema Općini Kistanje.¸Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene «Kosa»,  Ićevo iznosi 32 ha.

 

O projektu

Priprema izgradnje Poduzetničke zone Kosa u Ićevu započela je još 2002.g. s ciljem društveno-gospodarske revitalizacije i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Skradina, Šibensko-kninske županije i gravitirajuće regije