Pon, May 16, 2022
EU

EU fondovi

EU financiranje

Korisnicima naših usluga pomažemo u pripremi, prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Sektori koje je moguće financirati iz ovih izvora uključuju: poljoprivredu i ribarstvo, ruralni razvoj, lokalni i regionalni razvoj, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija, promet, ICT industrija, obnovljivi izvori energije, znanost, obrazovanje, kultura i civilno društvo. Moguće je financirati projekte svih veličina no najviše se financiraju projekti malog i srednjeg poduzetništva, ulaganja u proizvodne kapacitete, inovacije ili poboljšanje tržišnog pristupa.

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Europska Unija 40% svog proračuna troši na provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike. Za učinkovitu primjenu i provedbu ZPP u Hrvatskoj je zadužena Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Fondovi Europske  unije dostupni hrvatskim poljoprivrednicima i drugim subjektima koji posluju u ovim sektorima/područjima su:

 • IPARD (do 2014. godine)
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (eng. akro. EAFRD)
 •  
  • Financiranje razvojnih projekata poljoprivrednika
 • Europski fond za garancije u poljoprivredi (eng. akro. EAGF)
  • Izravna plaćanja poljoprivrednicima, kojima je cilj osigurati stabilan dohodak poljoprivrednim proizvođačima. Dovoljno je jednom godišnje podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu, koji uključuje izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja, i to u razdoblju od 1.3. - 15.5.
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (eng. akro. EMFF)
 • LEADER
  • Zasebna metodološka horizontalna os, predstavlja koncept koji je inicirala Europska komisija. Ovim se pristupom ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije

Aktualni natječaji:

Trenutno nema otvorenih natječaja.

Natječaji u najavi:

Tek se očekuje raspisivanja natječaja iz Strukturnih fondova i EAFRD-a u sklopu programa ruralnog razvoja.

 

Ribarstvo

Prema Nacionalnom strateškom planu ribarstva, Hrvatska treba mnogo uložiti u razvitak znanja i kapacitete vezane uz ribolov i ribarstvo. Tijekom proteklog desetljeća za potporu sektoru ribarstva bilo je namijenjeno 13.5 milijuna € godišnje. Subjekti sektora ribarstva će kroz Europski fond za ribarstvo (EFR) imati priliku kontinuirano ulagati kroz projekte u rast i razvoj djelatnosti.

Mogućnosti projektnih ulaganja koje će se sufinancirati iz sredstava fondova EU:

 • Investicije na plovilima u gospodarskom ribolovu na moru i slatkim vodama
 • Investicije u razvoj marikulture i slatkovodne akvakulture (uzgajališta)
  • Modernizacija i oprema
  • Zaštita okoliša (smanjenje otpada, učinkovito iskorištavanje resursa, certifikati)
 • Investicije u prerađivačke (proizvodne) kapacitete
  • Rashladni i skladišni kapaciteti
  • Izgradnja i opremanje pogona za preradu
 • Održivi razvitak tradicionalnih ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu sa svim mjerama koje se mogu financirati

Aktualni natječaji:

Trenutno nema otvorenih natječaja.

Natječaji u najavi:

Trenutno nema najavljenih natječaja.

 

Ugostiteljstvo i turizam

Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za razdoblje od 2007. do 2013. i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. (u daljnjem tekstu Strategija), temeljni su dokumenti kojima se određuje razvoj hrvatskog turizma. Prethodno navedeni Operativni program bi uskoro trebao zamijeniti novi za razdoblje od 2014. do 2020., a koji će jasno odrediti mogućnosti financiranja razvoja hrvatskog turizma putem EU fondova.  Strategija će biti usklađena s novim Operativnim programom. Strateške odrednice pretočit će se u operativne programe i prioritete kojima će cilj biti što kvalitetnije povlačenje sredstava EU – a za projekte iz područja turizma.

 

Prema Strategiji su planirane  sljedeće investicije u turizmu:

 • Nova izgradnja hotela i resorta
 • Obnova i rekonstrukcija postojećih hotelskih kapaciteta (brownfield investicije)
 • Ulaganje u male obiteljske hotele i pansione
 • Ulaganje u ploveće male hotele
 • Ulaganja u kamp ponudu
 • Ulaganja u smještaj u kućanstvima
 • Ulaganja u luke nautičkog turizma
 • Ulaganja u novostvorene turističke atrakcije (golf igrališta, tematski parkovi, kongresni centri)
 • Ulaganja u ostalu turističku infrastrukturu kao što su objekti hrane i pića, sadržaje zabave, sport i rekreaciju, trgovačku ponudu te komunalni standard

Aktualni natječaji:

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Natječaji u najavi:

Trenutno nema najavljenih natječaja.

Last modified on Petak, 05 Rujan 2014 10:41