Pon, May 16, 2022
EU

Nacionalni fondovi

Financiranje iz nacionalnih izvora

Korisnicima naših usluga pomažemo i u pripremi, prijavi i provedbi projekata financiranih iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Sektori koje je moguće financirati iz ovih izvora uključuju: poljoprivredu i ribarstvo, ruralni razvoj, lokalni i regionalni razvoj, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija, promet, ICT industrija, obnovljivi izvori energije, znanost, obrazovanje, kultura i civilno društvo. Moguće je financirati projekte svih veličina no najviše se financiraju projekti malog i srednjeg poduzetništva, ulaganja u proizvodne kapacitete, inovacije ili poboljšanje tržišnog pristupa.

Poljoprivreda i ruralni razvoj

U razdoblju od 2013.-2015. Hrvatska će isplaćivati nacionalne potpore, van zajedničke poljoprivredne politike, za iznimno osjetljive sektore: šećerna repa, maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače. Također, Hrvatska ima pravo korištenja nacionalne rezerve iz koje se raspodjeljuju dodatna prava na plaćanja u pojedinim osjetljivim sektorima, i to za proizvodnju mlijeka, tov goveda, ovce i koze i proizvodnju duhana.

Aktualni natječaji:

Tržišna potpora

Ugostiteljstvo i turizam

Ministarstvo turizma svake godine raspisuje nekoliko natječaja kojima se financiraju različiti programi i projekti u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. Neki od programa financiranja koji bi mogli biti zanimljivi korisnicima Poduzetničke zone Kosa i konkretni ciljevi odnosno aktivnosti koje se financiraju su:

1.Fond za razvoj turizma u 2014.

Poticanje razvoja javne infrastrukture

 • višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
 • javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
 • objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
 • objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
 • objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste,  poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.
 • tematski parkovi
 • neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave  i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
 • drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija

 • objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
 • resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

2.Programa poticanja razvoja centara za posjetitelje

 • Razvoj javne turističke infrastrukture u svrhu jačanja konkurentnosti ponude Republike Hrvatske
 • Poticanje rasta turističke potrošnje
 • Povećanje zadovoljstva posjetitelja
 • Promocija ključnih turističkih atrakcija u destinaciji
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
 • Upravljanje posjetiteljima

 3. Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

 • Jačanje konkurentnosti članica/članova udruga
 • Cjeloživotno obrazovanje usmjereno na povećanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu
 • Razvoj održivog turizma
 • Kreiranje inovacija i novih proizvoda pametnih specijalizacija
 • Razvoj posebnih oblika turizma definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

4. Program poticanja konkurentnosti turističkog gospodarstva

 • Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion), kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel), seljačkim domaćinstvima (OPG) i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu); 
 • Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma; 
 • Mjera C - Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu; 
 • Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost. Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači, a ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Hrvatska turistička zajednica će i u 2014. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.
Programi u 2014. godini:
Potpore događanjima,
Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima,
Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima za turističke projekte za koje koriste sredstva ili će aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Aktualni natječaji:

FOND ZA TURIZAM (otvoren do 31. 10. 2014.)

HBOR kreditiranje:

Veliki projekti u turizmu
Priprema sezone
Turizam IBRD

 

Prerađivačka industrija

Ministarstvo gospodarstva će u 2014. sklopu Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji financirati sektor prerađivačke industrije s ukupno 30 milijuna kuna. Realizacijom ovog programa pridonosi se jačanju konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije, rastu proizvodnje, porastu zapošljavanja i izvoza. NKD odjeljci koji se financiraju su: 

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda
 • Proizvodnja proizvoda od drva
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
 • Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva
 • Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Jamstvo se koristi za sljedeće namjene:

 1. financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine) 30% (nematerijalne imovine)
 2. za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa,
 3. za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa do maksimalno 500 000 kn

Aktualni natječaji:

Trenutno nema otvorenih natječaja.

Natječaji u najavi:

Trenutno nema najavljenih natječaja.

Last modified on Petak, 05 Rujan 2014 10:41