Sri, Jan 22, 2020
EU

Izvještaj o infrastrukturnim radovima na P.Z. „KOSA“ za listopad i studeni 2013.

Četvrtak, 09 Siječanj 2014 19:03

Nakon potpisa ugovora o izvođenju radova za razvoj poslovne infrastrukture na poduzetničkoj zoni „ KOSA“ (10. Listopad 2013.) tvrtka „Sarađen d.o.o.“ pristupa intenzivnom i kvalitetnom radu. Tijekom ovog izvještavanog razdoblja (listopad i studeni 2013. god)osnova  poslova se bazirala na izgradnji oborinskog kolektora „kružne“ ceste te na strojnom iskopu platoa za bioaeracijski bazen te mastolov.

Na samoj kružnoj cesti, na samom početku, su izvršeni svi pripremni radovi kao što su: ograđivanje gradilišta, postavljanje gradilišne table, obilježivanje postojećih instalacija, iskolčenje glavnih osi, itd. Tijekom listopada i studenoga, nakon pripremnih radova, pristupilo se strojnom širokom iskopu radi postizanja punog profila prometnice, potom je slijedio strojni iskop rova za oborinski kolektor te postavljanje cijevi oborinskog kolektora u iste. Također paralelno se vršila izrada i postavljanje AB okana oborinske odvodnje čime je završena postava kompletnog cjevovoda oborinske vode. Postavljanje temelja  za stupove javnje rasvjete kružne ceste obavljeno je tijekom drugog dijela studenoga.

Na potezu obodne ceste, odnosno bioaeracijskog uređaja, izvršeni su svi pripremni radovi te se pristupilo strojnom iskopu platoa za bioaeracijski uređaj i mastolov, koje se zbog svog obujma proželo kroz listopad i studeni, u čijem je periodu i izvršen.

Do početka nove 2014. godine planira se izvršiti postavljanje rubnjaka kružne ceste, postavljanje posteljice na istu, izrada geotehničkog projekta stabilizacije pokosa platoa bioaeracijskog uređaja te izvršiti test vodoupojnosti tla na poziciji upojnog bunara bioaeracijskog uređaja.

     

Read 2536 times Last modified on Četvrtak, 09 Siječanj 2014 19:28
Rate this item
(0 votes)