Sri, Jan 22, 2020
EU

Izvještaj o infrastrukturnim radovima na P.Z. „KOSA“ za prosinac 2013. te siječanj i veljaču 2014.

Utorak, 18 Ožujak 2014 10:51

Tijekom ovog izvještavanog razdoblja (prosinac, siječanj i veljača) osnova poslova se bazirala na kompletiranju oborinskog kolektora „kružne“ ceste (ugradnji separatora oborinske odvodnje) te početku izvođenja kolničke konstrukcije iste. Na predjelu obodne ceste- bioaeracijskog uređaja izvršeni su izvedbe glavne trase fekalne i oborinske odvodnje te radovi iskopa za objekte bioaeracijskog uređaja i mastolova.

Na kružnoj cesti nakon izvršenih svih pripremnih te zemljanih radova u prethodnom izvještavanom razdoblju pristupilo se izgradnji kolničke konstrukcije spomenute prometnice. Završena je izrada posteljice te tamponskog sloja kako prometnice tako i nogostupa, prije čega su ugrađeni svi rubnjaci. Nakon spomenutih radova kolničke konstrukcije, koji će u potpunosti biti kompletirani početkom ožujka 2014. krenut će se s asfaltiranjem spomenute prometnice čime bih sama P.Z. „KOSA“ poprimila značajne infrastrukturne preinake. Na zapadnom djelu kružne ceste vršili su se intenzivni radovi oko ugradnje separatora oborinske odvodnje i pripadajućeg upojnog bunara, kako bih se efektivno razriješilo pitanje odvodnje oborinske vode na spomenutoj dionici ceste.

Nastavno na prethodni izvještaj, kroz ovaj izvještajni period, završeni su radovi instalacije oborinske i fekalne odvodnje, odnosno ista je kompletirana od postojeće trase novog naselja Ićevo do biopročišćivača. Svi radovi iskopa za objekt biopročišćivača i mastolova su izvršeni, te je započeto s betonskim radovima na istima. Također, paralelno s završetkom iskopa započeto je s izgradnjom vodovodne instalacije na spomenutoj trasi.

Tijekom ožujka 2014. , s boljim vremenom, planira se pristupiti asfaltiranju prometnice kružne ceste te nastaviti i kompletirati betonske radove biopročišćivača i mastolova.

 

 

 

Read 2476 times Last modified on Četvrtak, 08 Svibanj 2014 17:23
Rate this item
(0 votes)