Pon, May 16, 2022
EU
O projektu

Razvoj poslovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Kosa

Priprema izgradnje Poduzetničke zone Kosa u Ićevu započela je još 2002.g. s ciljem društveno-gospodarske revitalizacije i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Skradina, Šibensko-kninske županije i gravitirajuće regije. 2009.g. pokrenut je proces pripreme projekta „Razvoj poslovne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Kosa“ za financiranje iz pretpristupnih fondova EU za što je dobivena tehnička potpora tadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Nakon uspješne aplikacije, odobreno je sufinanciranje dovršetka zone sredstvima EU kroz IIIc komponentu pretpristupnog instrumenta potpore namijenjenu razvoju poslovne infrastrukture. Ugovor o sufinanciranju između Grada Skradina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) potpisan je 3. prosinca 2012. g.

Projekt uključuje dovršetak preostalih građevinskih zahvata unutar zone što uključuje ugradnju pročistača otpadnih voda, izgradnju 700 metara oborinske i fekalne kanalizacije, nove prometnice te postavljanje javne rasvjete unutar zone. Također, projekt uključuje i prateće promotivne, informativne i edukacijske aktivnosti za ciljne skupine projekta.

Ciljne skupine projekta su mali i srednji poduzetnici i obrtnici koji su već ugovorili ili pokrenuli ulaganja u samu zonu i njihovi zaposlenici, potencijalni novi zainteresirani ulagači i inicijatori poslovnih aktivnosti unutar zone, budući poduzetnici, obrtnici, ali i nezaposleni, radno sposobni stanovnici grada Skradina i okolnih ruralnih općina, odnosno budući zaposlenici u zoni. Zona će svoje aktivnosti posebice usmjeriti poticanju razvoja inovativnog zelenog poduzetništva koje bi u kombinaciji s postojećim turističkim potencijalom područja omogućilo održiv društveno-gospodarski razvoj i unapređenje demografske slike cijele gravitirajuće regije kroz otvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta u proizvodnim, ali i uslužnim djelatnostima.

Ukupni troškovi projekta procjenjuju se na 1.124.581,11 EUR-a, od čega je ugovorom predviđeno EU sufinanciranje 74,67% ukupnih troškova projekta, što iznosi 839.724,71 EUR-a.

Predviđeno trajanje provedbe projekta iznosi 18 mjeseci.

Sukadno operativnom programu za regionalnu konkurentnost Šibensko-kninska županija (ŠKŽ) jedna je od 10 regija u Hrvatskoj koje zaostaju u razvoju, a četvrta po udjelu nerazvijenih općina i gradova u Hrvatskoj koja ujedno spadaju i u područja posebne državne skrbi u Hrvatskoj. Većina proizvodnji i obrta je zatvorena za vrijeme ili…
Povećan kapacitet u upravljanju projektnim ciklusom glavnog korisnika (grada Skradina) sa zapošljavanjem dvije sobe kojima se prenose znanja i vještine o upravljanju projektnim ciklusom, potpisan ugovor o suradnji u području promocije i jačanju kapaciteta s ciljem razvoja malih i srednjih poduzeća; Poduzetnička infrastruktura je u potpunosti funkcionalna i spremna za…
1.Upravljanje projektom 1.1 Uspostava tima i postupaka i procedura provedbe 1.2 Provedba projekta 1.3 Praćenje, evaluacija i izvještavanje 2.Građevinski radovi 2.1 Kolnički radovi (asfaltiranje ceste unutar Zone Kosa) 2.2 Instalacija javne rasvjete 2.3 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže i ugradnja pročistača 2.4 Nadzor 3. Obuka i savjetovanje 3.1 Istraživanje potreba…
Osnovni ciljevi projekta su: Društveno-gospodarska revitalizacija i poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području grada Skradina, ŠKŽ i gravitirajuće regije, zaustavljanje negativnih razvojnih i demografskih trendova. Dovršenje infrastrukture poduzetničke zone Kosa kraj Ićeva. Privlačenje i podrška inovativnih poduzetničkih ideja i projekata posebice koji će potaći uključenje lokalnog…