Pon, May 16, 2022
EU

Zeleno poduzetništvo

Zona Kosa ima veliki potencijal upravo za razvoj svih oblika Zelenog poduzetništva. Zeleno poduzetništvo je u porastu  u cijelom svijetu, a sukladno je sa svim razvojnim strategijama UN, EU i Republike Hrvatske.  Upravo zato, za projekte Zelenog poduzetništva postoji veliki broj poticaja i podrški, a za određene projekte i teme, na raspolaganju su značajna bespovratna sredstva koja mogu pomoći poduzetnicima u pokretanju ovakvih investicija, smanjiti rizike, te povećati uspješnost poduhvata na zadovoljstvo i ulagača, ali i lokalnih i globalnih zajednica.

Naime, zeleno poduzetništvo karakteristično je po tome što svoje poslovanje zasniva na prijateljskom odnosu prema okolišu, prirodi i njezinoj ukupnoj biološkoj raznolikosti.

Upravo su priroda i njena raznolikost biljnih i životinjskih vrsta naš  osnovni izvor za mnogobrojna dobra, počevši od hrane preko lijekova pa sve do građevnih materijala. Ona nas opskrbljuje mnogim nezamjenjivim uslugama: zrak i čista voda, obnavljanje tla, oprašivanje biljaka i regulacija klime su samo neke od njih. Usprkos tomu, čovjek se često nesmotreno i neodrživo odnosi prema prirodi. Primjerice, prošle je godine Crveni popis Svjetske udruge za zaštitu prirode (The World Conservation Union, IUCN) pokazao da je od promatranih vrsta, čak 38% njih suočeno s opasnosti od izumiranja. Spremnost na ulaganja u „prirodni kapital” prilika je i najveći izazov 21. stoljeća. Doprinos očuvanju i održivom korištenju prirode Dalmacije i njenih resursa dugotrajna je investicija kojom se čuvaju naše domaće sorte i pasmine, divlje vrste, morski resursi, šume, vode te krajobrazne vrijednosti koje su ujedno i dio kulturne baštine i identiteta Hrvatske. Zeleno poduzetništvo okuplja ljude koji poštuju navedene vrijednosti, ali i stvaraju nova radna mjesta čime ujedno doprinose lokalnom razvoju. Sektori velikih mogućnosti u Dalmaciji su ekološka poljoprivreda, ekološki uzgoj ribe, školjkarstvo i ekoturizam.

Krajem 2008. godine kroz suradnju Globalnog fonda za okoliš i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj s četiri dalmatinske županije i njihovim županijskim razvojnim agencijama uspostavljen je Program poticanja zelenog poduzetništva (PPZP). PPZP namijenjen je gospodarskim subjektima iz sektora poljoprivrede, turizma, ribarstva/marikulture s poduzetničkim idejama, kojima se naročito doprinosi očuvanju i održivom korištenju prirodnih vrijednosti obalnog područja Dalmacije. PPZP trenutačno je usmjeren na (1) izravno kreditiranje kroz Program „Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo“ uspostavljenim sa Société Générale - Splitskom bankom d.d.; (2) tehničku i financijsku pomoć u razradi poslovnih ideja i realizaciji projekata zelenog poduzetništva te (3) tehničku i financijsku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na druge nacionalne i međunarodne programe potpore.*

Zeleno poduzetništvo danas ima veliki tržišni potencijal i pokazuje stabilnost i u vremenu krize. Kako je  zeleno poduzetništvo od interesa za sve, dostupni poticaji i mjere ohrabruju poduzetnike da se upute putem zelenog poduzetništva i time osiguraju održivu korist i dobrobit i sebi i svojoj djeci, ali i širem okruženju. Ukoliko ste zainteresirani saznati koje su mogućnosti zelenog poduzetništva u Zoni Kosa, rado ćemo Vam pomoći. Kroz projekt uspostave Zone Kosa, na raspolaganju su Vam stručnjaci, ali i mogućnost informiranja, educiranja i stručne podrške poduhvata u sektoru zelenog poduzetništva. Ukoliko imate ideju ili interes za ulaganje u sektor zelenog poduzetništva, ili želite širiti svoje poslovanje u tom smjeru, javite nam se bez ustručavanja na sljedeće kontakte.  

 

 

 

 *Izvor: UNDP Hrvatska; Brošura izrađena sklopu provedbe GEF-UNDP projekta “Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj  obali“ (Dostupno na: http://www.undp.hr/upload/file/238/119006/FILENAME/PPZP_brosura_web.pdf)

Last modified on Četvrtak, 04 Srpanj 2013 19:45